.NL-DOMEINNAAMBESCHERMING MET NL Domeincontrole.nl

Sommige domeinnamen zijn dusdanig belangrijk voor u of van grote waarde dat de houder de controle over de domeinnaam wil en zeker wil weten dat er geen wijzigingen plaats kunnen vinden, zonder zijn expliciete akkoord van u als eigenaar / houder NL Domeincontrole.nl  biedt hiervoor de oplossing. Met .NL Domeincon - trole.nl is een .nl-domeinnaamhouder in staat zijn domeinnaam te beveiligen, doordat de houder hiermee de mogelijkheid heeft om zelf zijn domeinnaam te beheren. Dit houdt in dat er niets met de afzonderlijke domeinnaam kan gebeuren, zonder dat de houder hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. NL Domeincontrole.nl  is speciaal ontwikkeld voor .nl-domein- naamhouders die de controle over hun domeinnaam willen hebben, zoals bijvoorbeeld banken en (over- heids)instellingen, houders van een domeinnaam waar een webshop op draait, eigenaars van nieuwssites, maar ook houders van domeinnamen die vanwege hun naam een bepaalde waarde vertegenwoordigen. De waarde van een domeinnaam  is natuurlijk heel persoonlijk, waardoor NL Domeincontrole.nl  eigenlijk bedoeld is voor iedereen die graag zijn of haar domeinnaam zelf wil kunnen beheren en er van verzekerd is dat er niets buiten u om gedaan wordt..
 
INSCHRIJVEN VOOR NL Domeincontrole.nl 

Deze dienst wordt, net als de andere diensten van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), aangeboden voor  NL Domeincontrole.nl . De dienst wordt geleverd per domeinnaam, dus niet automatisch voor alle .nl-domeinnamen van een houder.
Het inschrijvingsformulier wordt ingediend bij SIDN door NL Domeincontrole.nl  die de Uw .nl-domeinnaam beheert. Dit formulier wordt ingevuld en onder- tekend door de U, de houder. Op het formulier wordt ook aangegeven wie bevoegd  is tot het geven van een akkoord op een mutatie. Het formulier moet worden voorzien van bijlagen waarmee wordt aangetoond dat het verzoek afkomstig is van de houder of een namens de houder bevoegd persoon. Dit is meestal een KvK-uittreksel,  eventueel een volmacht en altijd een kopie ID-bewijs van de ondertekenaar van het inschrijvingsformulier en, indien van toepassing, van degene die bevoegd wordt voor het accorderen van mutaties.
Na ontvangst van dit formulier neemt SIDN rechtstreeks  contact op met  U de houder om te controleren of het verzoek correct is. Pas daarna  wordt het verzoek gehonoreerd.  De .nl-domeinnaam krijgt dan de status ‘Limited’.


MUTEREN VAN .NL-DOMEINNAMEN MET NL Domeincontrole.nl 

Voor mutaties geldt:
Het verzoek tot mutatie wordt, net als bij een
.nl-domeinnaam  zonder .nl Control, ingediend door NL Domeincontrole.nl  van de domeinnaam.
Doordat een .nl Control-domeinnaam de status Limited heeft, wordt deze niet geautomatiseerd verwerkt, maar handmatig door SIDN beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt naast telefonisch akkoord van de houder ook om schriftelijk bewijs, voorzien van een handtekening,  van de opdracht gevraagd. Hierbij wordt gedetailleerd de inhoud van de mutatie aan de houder omschreven.
Bij het wijzigen van de gegevens van een name- server wordt er vooralsnog geen akkoord van de houder gevraagd, dit betreft alle domeinnamen op de betreffende nameserver en deze mutatie wordt automatisch  doorgezet.  Reden is het vaak spoedeisende karakter van dergelijke wijzigingen. Bij een (gedeeltelijke) overname van de domein- namen door een andere registrar wordt na het doorvoeren van de (gedeeltelijke) overname contact opgenomen met de houder om hem hierover te informeren.

BEËINDIGING VAN .NL CONTROL
NL Domeincontrole.nl  vervalt automatisch als de domein- naam met toestemming van de houder wordt opgeheven of overgedragen aan een andere houder. Daarnaast kan NL Domeincontrole.nl  worden stopgezet op verzoek van de houder. Verzoek wordt ingediend bij SIDN via het daarvoor bestemde beëindigingformulier door de NL Domeincontrole.nl  die de .nl-domein- naam beheert. Dit formulier wordt ingevuld en ondertekend door U de houder. Indien de relatie tussen NL Domeincontrole.nl  en de U  houder wordt beëindigd, dient de houder zijn .nl-domein- namen en bijbehorende diensten te verhuizen naar een andere registrar. SIDN licht de houder in over deze procedure. Indien de houder dit niet tijdig doet, beëindigt SIDN de NL Domeincontrole.nl 

LEVERING EN FACTURATIE VAN .NL CONTROL 

De levering van . NL Domeincontrole.nl  aan houders vindt plaats via NL Domeincontrole.nl  van de domeinnaam.
De facturatie van NL Domeincontrole.nl  vindt achteraf en elke kwartaal plaats of per maand samen met de hosting incasso.

Wenst u een domein naam in deze setting te registreren neem dan contact op met NL Domeincontrole.nl  010 2202154 of via het contact formulier op onze website.  

De kosten die hieraan zijn gekoppeld zijn:
Per kwartaal €  15,- excl BTW.
Per jaar        €   50,- excl. BTW

Nieuws berichten

29-11-2015
Webserviceconnector is een feit
Lees meer