Jaarverslag 2007
Op de bres voor de branche, Jaarverslag NVZ 2007
     
    Beluister het Jaarverslag, klik op een track
  1 colofon
  2 Voorwoord
  3 Prof. Polak over juridisering van de maatschappij
  4 Beleidskader
  5 De beste prijs en kwaliteit
  6 Optimale bedrijfsvoering
  7 IT en infrastructuur als rode draad
  8 Faciliteren van de beste teams
  9 Beeld van de branche en haar leden
  10 Dure geneesmiddelen
  11 Kort geding overschrijding zorgraming
  12 Vermogensklem en branchebesef
  13 Aanbestedingsplicht
  14 Aanbesteden betekent planmatig werken
  15 Kort geding OVA
  16 Marktwerking
  17 Jaaroverzicht
     
     
     
     
     
download pdf
download pdf